INZA, s.r.o.

Rating a informácie o INZA, s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre INZA, s.r.o. 15180 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 63843. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 92.6350% spoločností je horších ako INZA, s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti INZA, s.r.o." href="http://inza.sk-rating.com/">
   <img src="http://inza.sk-rating.com/inza.png" width="150" height="25" alt="Rating INZA, s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating INZA, s.r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia